Ecologische aanpak… een duurzaam idee

Ecologie heeft vele betekenissen en in de tuin kan het op vele manieren uitgewerkt worden. De dag van vandaag is het gebruik van verharding niet altijd evident en overheden vragen dan ook een doordachte aanpak.

Stone&Style heeft een mooi gamma aan waterdoorlatende verharding en biedt daardoor een duurzame oplossing voor de tuin. Opritten kunnen uitgevoerd worden in Aviena Square waarbij de opvulling van de open ruimtes met grind of gras kan gebeuren.

Bij ons bedrijfsgebouw is de afwisseling tussen waterpasserende klinkers en de parkeerplaatsen in Aviena Square een mooi voorbeeld van ecologische aanpak van verharden. Het hemelwater kan trekt vlot in de bodem.

Daarnaast wordt de overige vrije ruimte opgevuld door een karaktervolle meerstammige boom.

Details

  • Opritten in Ebema waterpasserende betonklinkers antraciet
  • Parkeerplaatsen in Stone&Style Aviena Square grijs met grasopvulling
  • Pad in Stone&Style Carreau 120×80 carbon
  • Zitbank in Stone&Style Smooth Cream Velvet